За нас

Фирма "МАЕСТРО" ООД (фирм. дело №23201 от 1994г.) основана през декември 1994г. в гр. София. От деня на основаването му, фирмата упражнява автосервизна дейност - диагностика, основни, текущи ремонти на автомобили с газови инсталации.
След 2002 г. работи по сервизна и ремонтна дейност газокомпресорна станция.
От април 2005 г. - проектиране, конструиране, монтаж на инсталации за газ метан за промишлени и битови нужди.
Фирмата извършва за своите абонати ежемесечни сервизни прегледи, ремонтна дейност, с денонощно обслужване след телефонно обаждане.
Управител на фирмата е инж. Хорен Чтчян - висше образование, (свидетелство за квалификация №128 от 02.09.1991г. и разрешение №1237 от 03.05.05г.).
Квалифицирани заварчици и монтажници със свидетелство за правоспособност по заваряване и удостоверение за допуск до работа с газови съоръжения и инсталации.

 
Газорегулиращ шкаф за намаляване на налягане от 6 bar до 20 mbar
за битови инсталации (кафенета, ресторанти, частни домове)
 
Газорегулиращ шкаф за намаляване на налягане от 6 bar до 20 mbar
за промишлени инсталации. Консумация на газ от 20 до 1200 m3/ h